Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Νέα

25.06.2020 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 40, 2020 - Η θνησιμότητα από τον Covid-19 στην Ελλάδα και στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες
02.04.2020 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 39, 2020 - Τα κέρδη ζωής στην Ελλάδα μετά το 1950 και η επιβράδυνσή τους τις τελευταίες δεκαετίες υπό το φως της πρόσφατης πανδημίας
13.03.2020 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 38, 2020 - Η δημογραφική γήρανση, πρόκληση ή απειλή;
15.12.2019 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 37, 2019 - Τα νέα μέτρα στήριξης της οικογένειας και του παιδιού και η συμβολή τους στις γεννήσεις και την γονιμότητα
23.08.2019 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 36 / Είναι δυνατόν οι αλλοδαποί να δώσουν λύση στην υπογεννητικότητα του πληθυσμού της Ελλάδας;
03.07.2019 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 35 / Ελλάδα, δημογραφικές εξελίξεις και δημογραφικές προκλήσεις
20.02.2019 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 34 / Η αύξηση της μέσης ηλικίας στην απόκτηση των παιδιών -και ειδικότερα του πρώτου- στην Ελλάδα, μια ανάλυση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (2007-2016)
27.09.2018 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 33 / Η γονιμότητα, βασική μεταβλητή της εξέλιξης του πληθυσμού μας. Kύρια χαρακτηριστικά και πεδία παρέμβασης
07.09.2018 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 32 / Ελλάδα, δημογραφικές προκλήσεις
01.03.2018 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 31 / Οι δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα
04.02.2018 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 30 / Η εξέλιξη της δημογραφικής γήρανσης την τελευταία δεκαετία, με έμφαση στην «γήρανση μέσα στην γήρανση»
02.12.2017 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 29 / Συμπεράσματα και προβληματισμοί από τις εργασίες του Συνεδρίου «Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης».
24.01.2017 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 28 / Αναπόφευκτη η αύξηση των θανάτων και η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα την επόμενη εικοσαετία;
23.09.2016 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 27 / Οι πληθυσμός της Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050
08.04.2016 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 26 / Οι μεταναστευτικές εισροές στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία
13.08.2015 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 25 / Ο Πληθυσμός της Ελλάδας: Τάσεις και Προοπτικές
15.05.2015 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 24 - 1961-2014 Οι μεταβολές της πυραμίδας του πληθυσμού της Ελλάδας
03.01.2015 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 23 - Επιλεκτικές κατά φύλο αμβλώσεις στην Ελλάδα
20.11.2014 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 22 - Αύξηση της τελικής ατεκνίας των γυναικών και μείωση του μεγέθους της οικογένειας στην Ελλάδα: Μια διαγενεακή προσέγγιση
10.11.2013 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 21 - Το νέο ιστορικό πλαίσιο της πληθυσμιακής γήρανσης
11.10.2012 Η αύξηση των γεννήσεων στην Ελλάδα (1999-2009), ένα παράδοξο; - Δημογραφικά Νέα, nο 20
02.08.2012 Η συμβολή των αλλοδαπών στο δημογραφικό δυναμισμό της Ελλάδας - Δημογραφικά Νέα, no 19
30.04.2012 Οι δημογραφικές δομές και ο δημογραφικός δυναμισμός των ελληνικών δήμων - Δημογραφικά Νέα, no 18
02.02.2012 Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται; - Δημογραφικά Νέα, no 17, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012
10.11.2011 Οι εκτός γάμου γεννήσεις στην Ελλάδα - Δημογραφικά Νέα, no 16, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011


1 2 Επόμενη λίστα

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::