Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Γεγονότα - Γάμοι - Για δοθέν έτος - Γάμοι ανά περιοχή
Επιλογή δεδομένων Επιλογή δεδομένων
Ετος : Χωρικό επίπεδο :
Παράμετροι γραφήματος Παράμετροι γραφήματος
Επιλογή δεδομένων
Γραφική παράσταση σε μορφή ιστογράμματος για τα επιλεγόμενα φύλα στο μενού αριστερά και για όλες τις περιοχές.Σχόλια για τα δεδομένα
1. Στη σελίδα δεν περιλαμβάνονται τα δεδομένα του Αγίου Όρους.
2. Τα δεδομένα των γάμων είναι διαθέσιμα μόνο από το χωρικό επίπεδο του νομού και επάνω
3. Τα χωρικά επίπεδα καθώς και τα όρια των χωρικών ενοτήτων είναι αυτά που ίσχυαν κατά την απογραφή του 2001

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::