Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Νέα
Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 28 / Αναπόφευκτη η αύξηση των θανάτων και η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα την επόμενη εικοσαετία;
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων εξέδωσε το 28ο τεύχος της σειράς 'Δημογραφικά Νέα' με θέμα 'Αναπόφευκτη η αύξηση των θανάτων και η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα την επόμενη εικοσαετία;'.
Ημερομηνία : 24.01.2017
Αρχεία για μεταφόρτωση
 

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::