Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Νέα
Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 36 / Είναι δυνατόν οι αλλοδαποί να δώσουν λύση στην υπογεννητικότητα του πληθυσμού της Ελλάδας;
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων εξέδωσε το 36ο τεύχος της σειράς 'Δημογραφικά Νέα' (βλ. συνημμένο αρχείο) με θέμα: 'Είναι δυνατόν οι αλλοδαποί να δώσουν λύση στην υπογεννητικότητα του πληθυσμού της Ελλάδας;'.
Τα τελευταία χρόνια οι αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα συμμετέχουν στην γεννητικότητα και την γονιμότητα του πληθυσμού μας. Ποιά όμως η συμβολή τους αυτή στις γεννήσεις και στους ετήσιους δείκτες γονιμότητας, και, κατά πόσο μπορούν να δώσουν λύση στην υπογεννητικότητα του πληθυσμού μας;
Η ανάλυση των δεδομένων των τελευταίων ετών για τις δυο ομάδες (Ελληνίδες και αλλοδαπές) μας επιτρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί: η μετανάστευση, και η όποια συνεχιζόμενη είσοδος αλλοδαπών, δεν δύνανται να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση των χαμηλών (1,34 παιδιά/γυναίκα το 2017) ετήσιων δεικτών γονιμότητας καθώς οι αλλοδαπές γυναίκες παρόλο που κάνουν περισσότερα παιδιά από τις Ελληνίδες, επηρέασαν - και θα επηρεάσουν και στο μέλλον – πολύ λίγο τους δείκτες αυτούς. Οι αλλοδαποί θα συνεχίσουν φυσικά να έχουν και τα επόμενα χρόνια σχετικά υψηλη συμμετοχή στις γεννήσεις (>10% του συνόλου) και ταυτόχρονα, θα συνεχίσουν -όπως το έπραξαν και τις δυο τελευταίες δεκαετίες- να αμβλύνουν, λόγω της νεότητάς τους, τα αρνητικά φυσικά ισοζύγια (γεννησεις-θάνατοι) που θα καταγραφούν στη χώρα μας.
Ημερομηνία : 23.08.2019
Αρχεία για μεταφόρτωση
 

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::