Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Νέα
Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 35 / Ελλάδα, δημογραφικές εξελίξεις και δημογραφικές προκλήσεις
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων εξέδωσε το 35ο τεύχος της σειράς 'Δημογραφικά Νέα' με θέμα: 'Ελλάδα, δημογραφικές εξελίξεις και δημογραφικές προκλήσεις'. Στο τευχος αυτό παρουσιάζονται αρχικά οι σημαντικότερες μεταπολεμικά αλλαγές στον πληθυσμό μας καθώς και αυτές που αναμένουμε τις επόμενες δεκαετίες. Τεκμηριώνεται για ποιο λόγο η Δημογραφία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον μας.
Ημερομηνία : 03.07.2019
Αρχεία για μεταφόρτωση
 

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::