Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Νέα
Εκδοση του 9ου τεύχους της σειράς 'Δημογραφικά Νέα', Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2010
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων εξέδωσε το 9ο τεύχος της σειράς
'Δημογραφικά Νέα' με θέμα 'Πολιτικές για την Οικογένεια στην Ελλάδα'.
Για να κατεβάσετε το έντυπο πιέστε εδώ.
Ημερομηνία : 20.02.2010
 

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::