Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Νέα
Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται; - Δημογραφικά Νέα, no 17, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων εξέδωσε το 17ο τεύχος της σειράς
'Δημογραφικά Νέα' με θέμα 'Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται; Μια πρώτη κριτική ανάλυση των προσωρινών αποτελεσμάτων της απογραφής του 2011'.
Για να κατεβάσετε το έντυπο πιέστε εδώ.
Ημερομηνία : 02.02.2012
 

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::