Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Νέα
Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 29 / Συμπεράσματα και προβληματισμοί από τις εργασίες του Συνεδρίου «Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης».
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων εξέδωσε το 29ο τεύχος της σειράς 'Δημογραφικά Νέα' με θέμα:
Μια ψύχραιμη ματιά για τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα: συμπεράσματα και προβληματισμοί από τις εργασίες του Συνεδρίου «Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης».
Ημερομηνία : 02.12.2017
Αρχεία για μεταφόρτωση
 

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::