Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Νέα
Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 30 / Η εξέλιξη της δημογραφικής γήρανσης την τελευταία δεκαετία, με έμφαση στην «γήρανση μέσα στην γήρανση»
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων εξέδωσε το 30ο τεύχος της σειράς 'Δημογραφικά Νέα' με θέμα: Η εξέλιξη της δημογραφικής γήρανσης την τελευταία δεκαετία, με έμφαση στην «γήρανση μέσα στην γήρανση»
Ημερομηνία : 04.02.2018
Αρχεία για μεταφόρτωση
 

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::