Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Νέα
Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 34 / Η αύξηση της μέσης ηλικίας στην απόκτηση των παιδιών -και ειδικότερα του πρώτου- στην Ελλάδα, μια ανάλυση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (2007-2016)
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων εξέδωσε το 34ο τεύχος της σειράς 'Δημογραφικά Νέα' με θέμα: Η αύξηση της μέσης ηλικίας στην απόκτηση των παιδιών -και ειδικότερα του πρώτου- στην Ελλάδα, μια ανάλυση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (2007-2016)
Ημερομηνία : 20.02.2019
Αρχεία για μεταφόρτωση
 

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::