Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Νέα
Εκδοση του 12ου τεύχους της σειράς 'Δημογραφικά Νέα', Νοέμβριος – Δεκέβριος 2010
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων εξέδωσε το 12ο τεύχος της σειράς
'Δημογραφικά Νέα' με θέμα 'Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στους νέους Δήμους της Ελλάδας: Μια συγκριτική προσέγγιση'.
Για να κατεβάσετε το έντυπο πιέστε εδώ.
Ημερομηνία : 20.12.2010
 

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::