Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Νέα
Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 21 - Το νέο ιστορικό πλαίσιο της πληθυσμιακής γήρανσης
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων εξέδωσε το 21ο τεύχος της σειράς 'Δημογραφικά Νέα' με θέμα 'Το νέο ιστορικό πλαίσιο της πληθυσμιακής γήρανσης'.
Ημερομηνία : 10.11.2013
Αρχεία για μεταφόρτωση
 

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::