Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Νέα
Οι δημογραφικές δομές και ο δημογραφικός δυναμισμός των ελληνικών δήμων - Δημογραφικά Νέα, no 18
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων εξέδωσε το 18ο τεύχος της σειράς
'Δημογραφικά Νέα' με θέμα 'Οι δημογραφικές δομές και ο δημογραφικός δυναμισμός των ελληνικών
δήμων (1999-2009)'.
Για να κατεβάσετε το έντυπο πιέστε εδώ.
Ημερομηνία : 30.04.2012
 

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::