Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Νέα
Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 23 - Επιλεκτικές κατά φύλο αμβλώσεις στην Ελλάδα
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων εξέδωσε το 23ο τεύχος της σειράς 'Δημογραφικά Νέα' με θέμα 'Επιλεκτικές κατά φύλο αμβλώσεις στην Ελλάδα'.
Ημερομηνία : 03.01.2015
Αρχεία για μεταφόρτωση
 

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::