Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Δεδομένα απογραφής 1951 - Πραγματικός πληθυσμός - Συνολικά
Επιλογή δεδομένων Επιλογή δεδομένων
Χωρικό επίπεδο :

 
::  Οροι χρήσης  ::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::